EBB

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding

Gesonde gehoorsame herders in elke gemeente.
Gesonde gestuurde gemeentes in elke dorp.

Direkteur: Bedieningsbegeleiding (EBB):
Ds Barnard Steyn
Posbus 11412, Universitas 9321
Tel: 051 406 6749
Sel: 082 842 7028
E‐pos: bicsteyn@ngkvs.co.za

Kantoorbestuurder - Bedieningsbegeleiding:
Mev Joanie Theron
Tel: 051 406 6732
E‐pos: gemeentes@ngkvs.co.za

Voorsitter:
Dr Ben Joubert
Posbus 66164, Riebeeckstad 9469
Tel: 057 388 1533 (h)
Sel: 082 921 0348
E-pos: b.joubert@absamail.co.za

PREDIKANTE-REISGENOTE:
Dr Ben Joubert
Sel: 082 921 0348
b.joubert@absamail.co.za

EREDIENS:
Ds Org van der Watt
Sel: 082 226 7635
jgvdwatt@gmail.com

EKOLOGIE: Ds Gideon Lamprecht
Sel: 082 417 0507
gideonlam@webmail.co.za

FASILITERING:
Ds Christo Nel
Sel: 076 943 2006
soekie@lantic.net

LIDMAATBEMAGTIGING:
Ds Theo Oosthuyzen
Sel: 082 388 5002
theo.explode@gmail.com

JONK VRYSTAAT:
Ds Francois Lamprecht
Sel: 082 374 3983
francois@ngkerkpellissier.co.za

KONFERENSIES:
Ds Delmarie Viljoen
Sel: 082 646 6891
delmariealexander@gmail.com

VBO:
Ds André Koenig
Sel: 082 780 4021
koenig.andre9@gmail.com

SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID:
Ds Johan Nel
Sel: 083 400 0267
jnel@ufs.ac.za

SHEPHERD:
Dr Gerhard Botha
Tel: 051 401 3903 (k)
Sel: 083 440 4544
bothagp@ufs.ac.za

VROUELIDMATE:
Voorsitter: Mev Anso Steyn
Tel: 051 841 1009 (h)
Sel: 082 773 2612
anssteyn@mweb.co.za of vrouelidmate@gmail.com

VERTEENWOORDIGERS:
Dr G van der Watt
Dr JP Robb
Mnr AJ de Ruiter
Mnr C Bester

GOUF
Ds Barnard Steyn
Tel: 051 406 6727
Sel: 082 842 7028
Faks: 086 556 1705
bicsteyn@ngkvs.co.za


KURATORIUM
Ds Jan Lubbe (Voorsitter)
Sel: 082 784 9362
janlageland@yahoo.com
 
Ds Johann Kemp (Skriba)
Sel: 072 425 8537
jtkemp@lantic.net


SHEPHERD
Dr Gerhard Botha: Direkteur
Sel: 083 440 4544
bothagp@ufs.ac.za
 
Mev Marina Oberholzer
Tel: 051 401 3995
shepherd@ufs.ac.za


VBO / GDN
Ds André Koenig
Sel: 082 780 4021
koenig.andre9@gmail.com

Werksaam aan die Universiteit van die Vrystaat se teologiese opleiding.

Kantoor:

Van Heerdenweg 20
Wilgehof
Bloemfontein

Posbus 11412
Universitas
9321

Tel. 051 406 6734
Faks: 086 620 3741
kuratorium@ngkvs.co.za

Dagbestuur:

Ds JJ Lubbe (Voorsitter):
Posbus 28686
Danhof
Bloemfontein 9310
Tel: 051 436 2261 (h)
Sel: 082 784 9362
janlageland@yahoo.com

Ds JT Kemp (Skriba):
Posbus 45
Cornelia 9850
Tel: 058 841 0623
Sel: 072 425 8537
jtkemp@lantic.net

Sonja Jansen:
Administratiewe Beampte
Tel: 051 406 6734
Faks: 086 620 3741
kuratorium@ngkvs.co.za

  • Ds RR Botha
  • Ds JC Louw
  • Ds A Koenig
  • Ds MHO Heyneman
  • Dr DH Botes

Ex officio:
Ds BIC Steyn
Prof SD Snyman (Dekaan Fakulteit Teologie)

Ander lede:
Dr AMS Heymans
Ds DA du Toit
Verteenwoordigers van ander Sinodes van die NG Kerk Verteenwoordiger van die NGKA
Verteenwoordiger van die VGKSA
Verteenwoordiger van die RCA
Vak-eksaminatore van die ses teologiese vakgebiede

Sien asb Argief vir Dokumente

(1A) VBO-Week 2018 - (Ppt) Aanbieding - dr Fanie Cronje - Wat maak ons moeg en moedeloos
(1B) VBO-Week 2018 - (Uitdeelstuk) Aanbieding dr Fanie Cronje - Wat maak ons moeg en moedeloos
(2) VBO Week 2018 - (Ppt) Aanbieding prof Marius Nel - Bybelse Klag
(3A) VB0-Week 2018 - (Ppt) dr Johan vd Merwe - Kan daar iets goeds uit die NG Kerk kom
(3B) VB0-Week 2018 - (Uitdeelstuk) dr Johan vd Merwe - Kan daar iets goeds uit die NG Kerk kom
(4) VBO-Week 2018 - Aanbieding dr Nadia Marais - Teol strominge in NG Kerk
(5) VBO Week 2018 - (Ppt) Aanbieding ds Nelis Janse v Rensburg - Missionale Kerkwees
(6A) VBO Week 2018 - (Ppt) Aanbieding dr Pieter v Jaarsveld - Die NGK Vrystaat vandag en more
(6B) VBO-Week 2018 - (Uitdeelstuk) Aanbieding dr Pieter v Jaarsveld - NGK Vrystaat vandag en more
A-Z Beleid Aangaande Predikante
BEROEPSBRIEF
Fasiliteerders
GOUF Aansoekvorm
Handleiding Riglyne
KERKREGTELIKE STAPPE
Kuratorium Vorm A (2014ev)
Kuratorium vereistes 1stejaars
Kuratorium vereistes huidige studente - beurse
Omsendskrywe - Vrouelidmate - 1 Feb 2016
Omsendskrywe - Vrouelidmate 25 Julie 2016
Omsendskrywe 1-2017 & program Vrouekonf (FB)
Omsendskrywe Vrouelidmate 1-2017
Program Vrouekonf Feb 2017
Roetekaart na Amanzi
UITTREKSELS UIT DIE JONGSTE KERKORDE
VDM Uitgawe 22 Sou prediking as 'n kunsvorm beskou kon word
VDM Uitgawe 24 Getuienis oor my belewenis van 'n Sondagoggend
VDM Uitgawe 26 Vertrekpunte vir 'n gereformeerde erediens
VDM Uitgawe 27 Liturgie vir 'n Kerssangdiens
VDM Uitgawe 28 Predikers as (die) Teoloe
VDM Uitgawe 28 Predikers as (die) Teolo
VDM Uitgawe 29 Waardering vir kerkgeboue & fotokompetisie
VDM Uitgawe 29 Waardering vir kerkgeboue & fotokompetisie
VERSLAG EBB - VS SINODE 2017
Waterkonferensie April 2016 - 1 Waterbronne - Leon Tromp
Waterkonferensie April 2016 - 11 De Gruchy - Theology time of cholera
Waterkonferensie April 2016 - 12 Water Lewe Fotokompetisie - Inligting Borge Pryse Finaal
Waterkonferensie April 2016 - 12A Water Lewe Fotokompetisie - Reels en Voorwaardes Finaal
Waterkonferensie April 2016 - 2 Water en erediens - Cas Wepener
Waterkonferensie April 2016 - 2A Water Erediens - Cas Wepener (PPT)
Waterkonferensie April 2016 - 3 Droogtes - Johan Nel
Waterkonferensie April 2016 - 3A Water - Johan Nel (PPT)
Waterkonferensie April 2016 - 4 Hidrobreking - Doreen Atkinson
Waterkonferensie April 2016 - 5 Energie Water - Kobus vd Walt
Waterkonferensie April 2016 - 6 Grondwater - Fanie de Lange
Waterkonferensie April 2016 - 7 Die Burger
Waterkonferensie April 2016 - 7A Waterbestuur - Johan vd Merwe
Waterkonferensie April 2016 - 7B Waterwet NWA-guide
Waterkonferensie April 2016 - 8 Rentmeesterskap - Henry Jordaan
Waterkonferensie April 2016 - 9 Gemeentes & Water Senekal - 28Feb2016Finaal2015(Rekenaar) soos op 23 Januarie

NAAM en ADRES EREDIENSTYE TEL SKAKELS
Aandbloem (Bloemfontein)
Van Heerdenweg 22, Bloemfontein
Son 09:30 0514077631
Allanridge
Olifantstraat, Allanridge
Son 09:30 0574513500
Andrew Murray (Bloemfontein)
Alexandralaan 34, Bloemfontein
Son 09:00 0514304670
Arlington
Kerkstraat, Arlington
Son 09:00 0584530042
Bainsvlei (Bloemfontein)
Abrahamskraalpad, Bainsvlei, Bfn
Son 09:00 0514511788    
Bedelia (Welkom)
Brutusstraat 3, Bedelia, Welkom
Son 09:00 0573522340
Berg-en-Dal (Bloemfontein)
H/v Albrecht- en Genl Hertzogstr, Dan Pienaar, Bloemfontein
Son 09:30 0514362750
Bethlehem-Efrata
Paul Laeseckelaan 39, Panorama, Bhm
Son 09:30 0583034554
Bethlehem-Eureka
Van Raaltestraat, Bethlehem
Son 09:15 0583034544    
Bethlehem-Morelig
Heymansstraat 2, Bethlehem
Son 09:30 0583034935
Bethlehem-Noord
Kedronstraat 6, Bethlehem
Son 09:30 0583034743
Bethlehem-Oos
H/v Edeling- en Ludikstraat, Bethlehem
Son 09:00 0583034583    
Bethlehem-Panorama
H/v Goldberglaan- en Gedenkstr, Bhm
Son 09:30 0583034593
Bethlehem-Wes
Kerkstraat 48, Bethlehem
Son 09:30 0583033017
Bethulie
Greystraat, Bethulie
Son 09:30 (S), 10:00 (W) 0517630172
Bloemfontein (Tweetoringkerk)
Charlesstraat, Bloemfontein
Son 10:00 0514304274    
Bloemfontein-Noord (Klipkerk)
H/v Aliwal- en Eerstestr, Bloemfontein
Son 09:00, 09:30 & 11:00 0514481419    
Bloemfontein-Wes
Haldonweg 8, Bloemfontein
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0514442403
Bloemheuwel (Bloemfontein)
Haarburgersingel, Westdene, Bfn
Son 09:00 0514477468
Bloemvallei (Bloemfontein)
Dreyerlaan 90, Roodewal, Bloemfontein
Son 09:30 0514417794
Boshof
Kerkstraat 10, Boshof
Son 09:00 (S), 10:00 (W) 0535410171
Bothaville
Kerkstraat 5, Bothaville
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0565152194
Bothaville-Noord
Van der Lingenstraat 47, Bothaville
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0565153990    
Brandfort
Brandstraat, Brandfort
Son 09:30 0518211102
Brandfort-Oos
Brandstraat 16, Brandfort
Son 09:30 0518211506
Bultfontein
H/v Stofberg- en Dickenstr, Bultfontein
Son 09:30 0518531872
Bultfontein-Oos
H/v President Swart- en Cronje-straat, Bultfontein
Son 09:30 0518531002
Clarens
Hoofstraat, Clarens
Son 09:30 0582561341
Clocolan
Piet Retiefstraat, Clocolan
Son 09:30 0519430049
Cornelia
Jan Penstraat, Cornelia
Son 10:00 0588410623
Dagbreek (Welkom)
H/v Maritz- en Constantiastr, Welkom
Son 09:00 0573521140
De Bloem (Bloemfontein)
Andries Pretoriusstr 83, Hilton, Bfn
Son 09:00 0514308544    
Dealesville
Markstraat, Dealesville
Son 10:00 0518110019
Deneysville
Mainstraat 28, Deneysville
Son 09:00 0163711405    
Dewetsdorp
Carrollstraat 14, Dewetsdorp
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0515410559
Edenburg
Kerkplein, Edenburg
Son 09:00 (Kw 1&4), Son 09:30 (Kw 2&3) 0517431126
Edenville
Du Plooystraat, Edenville
Son 09:30 0566310251
Estoire (Bloemfontein)
H/v Kerkstr en Hooflaan, Estoire, Bfn
Son 09:30 0514332599
Excelsior
Kerkstraat, Excelsior
Son 09:30 (S), 10:00 (W) 0519730308
Fauna (Bloemfontein)
Blesboksingel 10, Fauna, Bfn
Son 09:00 0514212354
Fauresmith
Achterkerkstraat, Fauresmith
Son 09:30 0517230111
Fichardtkruin (Bloemfontein)
Landmanstraat 2, Fichardtpark, Bfn
Son 09:00 0515228903
Fichardtpark (Bloemfontein)
Altonasingel 16, Fichardtpark, Bfn
Son 09:00 0515225418    
Ficksburg
Voortrekkerstraat, Ficksburg
Son 09:00 0519334959
Fouriesburg
H/v Reitz- en Brandstraat, Fouriesburg
Son 10:00 0582230041
Frankfort
JJ Hadebestraat, Frankfort
Son 09:30 0588131487
Gardeniapark (Bloemfontein)
Jasmynlaan 3, Gardeniapark, Bfn
Son 09:00 0515220392    
Harmonie OVS, Hennenman
H/v Zondereind- en Wellingtonweg, Glen Harmonie, Virginia
Son 09:00 0572171530
Harrismith
H/v Warden- en Piet Retiefstraat, Harrismith
Son 08:00 (S), 10:00 (W) 0586221355    
Heilbron
Presidentstraat 40, Heilbron
Son 09:30 0588521615
Heilbron-Suid
Breestraat 59, Heilbron
Son 09:30 0588521990
Hennenman
Beckstraat 20, Hennenman
Son 09:00 0575731740
Hertzogville
Bormanstraat, Hertzogville
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0534219112
Heuwelkruin (Bloemfontein)
Stratfordstraat 43, Heuwelsig, Bfn
Son 09:00 0514366634    
Heuwelsig (Bloemfontein)
Gilles van de Wallstr 17, Dan Pienaar, Bloemfontein
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0514361967
Hobhouse
Mullerstraat, Hobhouse
Son 09:30 0519830094
Hoopstad
H/v Kerk en Van Zylstr, Bloemfontein
Son 09:30 0534441058
Hospitaalpark (Bloemfontein)
Mayostraat 53, Hospitaalpark, Bfn
Son 09:00 0515223059
Hugenoot (Bloemfontein)
Picardystr 2, Bayswater, Bloemfontein
Son 09:00 0514362659
Jacobsdal
H/v Kerk- en Andries Pretoriusstr, Jacobsdal
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0535910121
Jagersfontein
Weilstraat 1, Jagersfontein
Son 09:30 0517240020
Kerkenberg (Harrismith)
Wardenstraat 27, Harrismith
Son 10:00 0586230974
Kestell
Van Riebeeckstraat 38, Kestell
Son 09:30 0586531200    
Koffiefontein
Gordonstraat 26, Koffiefontein
Son 09:30 0532050293
Koppies
Kerkstraat, Koppies
Son 09:30 0567771723
Koppies-Weltevrede
Van der Schyfflaan, Koppies
Son 09:30 0567771762
Kroonheuwel-Noord (Kroonstad)
Hertzogstr 2, Presidensia, Kroonstad
Son 09:00, 10:00 (V) 0562123586    
Kroonstad
Crossstraat, Kroonstad
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0562125782
Kroonstad-Noord
H/v Reitz- en Malherbestr, Kroonstad
Son 09:00 (V 10:00) 0562124632
Kroonstad-Oos
H/v Marshall- en Fleckstr, Kroonstad
Son 09:00 0562126331    
Kroonstad-Suid
H/v Shonborn- en Theronstraat, Suidrand, Kroonstad
Son 09:00 0562123527
Kroonstad-Wes
Fouriestraat 28, Kroonstad
Son 09:00 0562127751
Ladybrand
H/v Kerk- en Dan Pienaarstr, Ladybrand
Son 09:30 0519242500
Ladybrand-Noord
H/v Prinsloo- en Sesdestr, Ladybrand
Son 09:30 0519242560    
Langenhovenpark (Bloemfontein)
H/v Boerneef- en Etienne le Rouxstraat, Langenhovenpark
Son 09:00 (V 10:00) 0514462225    
Leeuwberg (Bloemfontein)
Ds Kotzestraat, Ferreira, Bloemfontein
Son 09:00 0514438469    
Lindley
Joostestraat, Kerkplein, Lindley
Son 10:00 0584630175
Luckhoff
Barnardstraat, Luckhoff
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0532060022
Marquard
Steynstraat 47, Marquard
Son 09:30 0519910408
Marquard
Kerkstraat, Memel
Son 09:30 0589240163
Meyerhof (Bothaville)
Kareestraat, Bothaville
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0565153137
Noordhoek (Bloemfontein)
David Fouriestraat, Noordhoek, Bfn
Son 09:30 0514331882
Odendaalsrus
Kerkstraat, Odendaalsrus
Son 09:30 0573543026
Odendaalsrus-Oos
Erasmusstraat 75, Odendaalsrus
Son 09:30 0573541796
Onze Rust (Bloemfontein)
H/v Christiaan Rudolphrylaan en Verkennerweg, Genl De Wet, Bfn
Son 09:30 0515227711
Ooshoek (Bloemfontein)
Hoewe 13, Bardenstr, Lakeview, Bfn
Son 09:30 0824108341
Oranjeville
Malanstraat 42, Oranjeville
Son 09:00 (S), 10:00 (W) 0163511705
Parys
Viljoenstraat, Parys
Son 09:30 0568112919
Parys-Oos
H/v President Steynweg en Paulsenstr, Parys
Son 09:30 0568113791
Parys-Suid
Delverstraat 86, Parys
Son 09:00 0568177489
Parys-Wes
Kortstraat 12, Parys
Son 09:00 0568115316
Paul Roux
Piet Retiefstraat, Paul Roux
Son 09:30 0584710644
Pellissier (Bloemfontein)
Vlakfonteinlaan 6, Pellissier, Bfn
Son 08:15 & 10:00 0514224917    
Petrus Steyn
H/v Reitz- en Van Rensburgstraat, Petrus Steyn
Son 09:30 0588713260
Petrusburg
Ossewastraat, Petrusburg
Son 09:30 0535740279
Philippolis
Voortrekkerstraat, Philippolis
Son 09:30 (S), 10:00 (W) 0517730014
Reddersburg
Raustraat, Reddersburg
Son 10:00 0515530178
Reitz
Kerkstraat, Reitz
Son 09:30 0588631034
Reitz-Wes
Davelstraat 19, Reitz
Son 09:30 0588632632    
Riebeeckstad (Welkom)
H/v Ernest- en Artemisstraat, Welkom
Son 09:00 0573882697
Riebeeckstad-Erfdeel (Welkom)
H/v Kennaught- en Dvoraklaan, Welkom
Son 08:45 0573883186    
Rietfontein (Winburg)
Voortrekkerstraat 41A, Winburg
Son 09:30 0518810322
Rosendal
Van Niekerkstraat, Rosendal
Son 09:30 0582110861
Rouxville
Kerkstraat, Rouxville
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0516630135
Sasolburg-Fakkel
Schalk Burgerstraat 7, Sasolburg
Son 09:00 0169769634
Sasolburg-Fontein
Van Wouwstraat, Sasolburg
Son 09:00 0169761607    
Sasolburg-Sentraal
H/v Rothmann- en Kerkstr, Sasolburg
Son 09:00 0169766120
Sasolburg-Tuinedal
Donkinstraat 7, Sasolburg
Son 09:00 0169762376
Sasolburg-Vier Ankers
Felixstowestraat 1, Sasolburg
Son 09:00 0169767500    
Schonkenville (Parys)
Schonkenville, Parys
Son 11:00 0787520002
Senekal
Van Collerstraat 14, Senekal
Son 09:30 0584812701
Senekal-Noord
Van Niekerkstraat, Senekal
Son 09:30 0584813540
Smithfield
Kerkstraat, Smithfield
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0516830220
Soutpan
Soutpan
Son 10:00 0518311099
Springfontein
Bokmakieriestraat 25, Gariepdam
Son 09:30 & 10:30 0517540346
St Helena (Welkom)
Othelloweg 50, St Helena, Welkom
Son 09:00 0573524616
Steynsrus
Haasbroekstraat, Steynsrus
Son 09:30 0564710217
Studentekerk (Bloemfontein)
H/v DF Malherbe- en Nelson Mandelarylaan, Bloemfontein
Son 11:30 Sotho / 18:00 Afr & Eng 0514442981
Taaibosspruit
Kragbron, Sasolburg
Son 09:30 0169721146
Thaba Nchu-Tweespruit
Heuvelstraat, Thaba Nchu
Son 10:00 0518751523
Theunissen
Kerkstraat, Theunissen
Son 09:30 0577330164
Theunissen-Wes
H/v Andries Pretorius- en Sarel Cilliersstraat, Theunissen
Son 09:30 0577330087
Trompsburg
Voortrekkerstraat, Trompsburg
Son 09:30 0517130291
Tweeling
Andries Pretoriusstraat 50, Tweeling
Son 09:30 0588810663
Uitsig (Bloemfontein)
Werdasingel 20, Uitsig, Bloemfontein
Son 09:00 0515222780
Universitas (Bloemfontein)
Straussstraat 12, Universitas, Bfn
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0515224911    
Universitas-Wes (Bloemfontein)
De Bruynstraat 28, Universitas, Bfn
Son 09:00 0515222547    
Universitasrif (Bloemfontein)
Hendrik Kotzesingel, Universitasrif, Bfn
Son 09:00 0514462078    
Vaalpark (Sasolburg)
Keiskammalaan, Vaalpark, Sasolburg
Son 08:30 0169713305    
Vanstadensrus
Kerkstraat 1, Vanstadensrus
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0515841178
Ventersburg
Steynstraat 6, Ventersburg
Son 09:30 0576514541
Verkeerdevlei
Kerkstraat, Verkeerdevlei
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0518411262
Vierfontein
Wag 'n Bietjiestraat, Vierfontein
Son 09:30 0184410063
Viljoensdrif, Sasolburg
Stasiestraat 3, Viljoensdrif
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0838972869
Viljoenskroon
Piet Retiefstraat, Viljoenskroon
Son 09:30 0563432004
Villiers
Hoofstraat, Villiers
Son 09:30 0588211280
Virginia
Highlandslaan 65, Virginia
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0572125524    
Virginia-Wes
H/v Cherry- en Essehoutweg, Merrie-spruit, Virginia
Son 09:00 0572124654
Vrede
Kerkstraat, Vrede
Son 10:00 0589131394
Vrede-Wes
Van Heerdenstraat 14, Vrede
Son 10:00 0589131204
Vredefort
Markstraat, Vredefort
Son 09:30 0569310121
Warden
Kerkstraat, Warden
Son 09:30 (S), 10:00 (W) 0586430553
Waterbron (Bloemfontein)
Vergezochtweg, Bainsvlei, Bloemfontein
Son 09:30 0514452345
Welkom
H/v York- en Arraratweg, Welkom
Son 09:00 0573525116
Welkom-Noord
H/v Buren- en Agulhasstraat, Dagbreek, Welkom
Son 08:45 0573528970
Welkom-Suid
Van Wyk Louwstr 1, Jan Cillierspark,Welkom
Son 09:30 0573522966
Welkom-Wes
H/v Fuschiasingel en Heidelaan, Jim Fouchepark, Welkom
Son 09:00 0573575860
Wepener
Kerkstraat, Wepener
Son 09:30 0515831445
Wesselsbron
Bredenkampstraat, Wesselsbron
Son 09:30 0578991733
Wesselsbron-Noord
PL Kotzestraat, Wesselsbron
Son 09:30 0578991742
Wilgehof (Bloemfontein)
Johannes Rabiestraat 9, Wilgehof, Bfn
Son 09:00 (S), 10:00 (W) 0515222969    
Winburg
Brandstraat, Winburg
Son 09:30 0518810339
Witteberge (Bethlehem)
Medicanstr 238, Bakenpark, Bethlehem
Son 09:00 (S), 09:30 (W) 0723418635
Woodland Hills NG Gemeenskapskerk (Bloemfontein)
Gemeenskapsentrum, Swartwitpens-singel 144, Woodland Hills, Bfn
Son 09:00 & 11:00 0514511261    
Zastron
Reichenbergstraat 47, Zastron
Son 09:30 0516731333

SINODALE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE VRYSTAAT

Voorsitter
Anso Steyn
Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
Sel: 086 502 0818
E‐pos: anssteyn@mweb.co.za of vrouelidmate@gmail.com

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME

RIGLYNE
Handleiding vir Riglyne


HOE WORD VROUE TOEGERUS EN BEMAGTIG VIR HULLE ROEPING?

Sinodale Konferensie
Dit word gewoonlik elke vier jaar aangebied – hou e-posse en Vrypos dop vir meer inligting.

Toerustingskursus (sien foto's van vorige kampe op webblad se gallery)
In die Vrystaat is die Toerustingskursus vir vrouelidmate die hoogtepunt op elke vrou se kalender! Tydens hierdie naweek wat elke jaar gedurende Februarie plaasvind, kom vroue van reg oor die Vrystaat bymekaar. Die volgende Toerustingskursus vind DV vanaf 17 - 19 Februarie 2017 by Amanzi naby Brandfort plaas. Klik hier vir volledige inligting oor inskrywings, ensovoorts Klik hier vir inskrywings form.

Mannekamp ((sien foto's van vorige kampe op webblad se gallery)
Daar sal nie gedurende 2017 ‘n Mannekamp aangebied word nie.

Ringskonferensies
Heelwat konferensies het in 2016 plaasgevind – kyk op ons Facebook-blad, Vrouelidmate – Vrystaat vir al die foto’s.

Gemeenteverband
Gemeentes bied spesiale dae aan vir vrouelidmate, asook wegbreeknaweke. Bybelstudiegroepe funksioneer in bykans elke gemeente.


PROJEKTE

Broodjiebak-projek
Gemeentes kan hier hul eie inisiatief gebruik.

Ester-emmerprojek
Hierdie projek vind in Ringsverband plaas. Ringsverteenwoordigers en alle skakelpersone van elke gemeente: Identifiseer alle ouetehuise, versorgingshuise, ensovoorts in die ring.

Ken die ouetehuise, versorgingshuise, ensovoorts toe aan elke gemeente in die ring. Die gemeente neem die verantwoordelikheid om die Ester-emmerprojek te loods, organiseer en af te handel.

Neem foto's en skryf aan vrouelidmate@gmail.com 'n verslag oor hoe die gemeente/ring hierdie projek hanteer het en hoe dit afgeloop het.

Poppiebrei-projek
As jy die slooppoppie wil brei, sien patroon op webblad se gallery.