Engo

Engo Vrystaat

Engo is 'n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie (NGO) wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is 'n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Ongeveer 34 kinder- en jeugsorgsentrums (kinderhuise), 23 bejaardesorgsentrums, 13 kinderbeskerming- en gesinsorgkantore, vier fasiliteite vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe. Dienste sluit ook `n opleidingsfasiliteit - NeGeMaDi - in.

http://engo.co.za

Adres
22 Van Heerdenweg / Road
Wigehof, Bloemfontein
Vrystaat

Posbus 12552
Brandhof 9324

Hoofdirekteur
Mnr Dewet Claassens
Tel: 051 407 7223
Faks: 051 525 2015
Sel: 083 304 8247
Tel (ontvangs): 051 407 7222
dewet@engo.co.za

Asst-Hoofdirekteur
Ds Willem Botha
Tel: 051 407 7223
Sel: 082 441 1867
dswjb@engo.co.za