Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld

Galery