REO (Finansies / Admin)

Eenheid vir Ondersteuning

Die Sinodale Kerkkantoor is verantwoordelik vir die doelmatige behartiging van die administrasie van die sinodale fondse en eiendomme, sowel as aanverwante werksaamhede van die Kerk, aan die hand van ʼn bestuurshandleiding.

Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning
Mnr Adriaan de Ruiter
Posbus 11412, Universitas 9321
Sinodale Kantoor, Van Heerdenweg 20, Wilgehof, Bloemfontein
Tel: 051 406 6710
Faks: 086 502 0809
E‐pos: reken@ngkvs.co.za

Sekretaresse: Eenheid vir Ondersteuning
Mev Lisma Liebenberg
Tel: 051 406 6711
Faks: 086 502 0819
E‐pos: daf@ngkvs.co.za

MEDIESE SKEMA
Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is verantwoordelik vir administratiewe en koördinerende funksies met betrekking tot die mediese fonds waarvan werknemers van gemeentes en van die NG Kerk Vrystaat lid is.

Kontakpersoon:
Tertius Botha
051 406 6700
tbotha@ngkvs.co.za


GROEPLEWENSVERSEKERING
Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning behartig administratiewe en koördinerende funksies met betrekking tot die groeplewensversekeringskema, waarvan werknemers van gemeentes en van die NG Kerk Vrystaat lid is.

Kontakpersoon:
Tertius Botha
051 406 6700
tbotha@ngkvs.co.za


GADEVERSEKERING
Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is verantwoordelik vir administratiewe en koördinerende funksies met betrekking tot die gadeversekering waarvan werknemers van gemeentes en van die NG Kerk Vrystaat lid is.

Kontakpersoon:
Tertius Botha
051 406 6700
tbotha@ngkvs.co.za


SINODALE PENSIOENFONDS
Die Sinodale Pensioenfonds word deur 'n Raad van Trustees geadministreer volgens die voorskifte van die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds. Die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning is ampshalwe die Hoofbeampte van die Sinodale Pensioenfonds.

Kontakpersoon:
Johan Coetzer
051 406 6700
jcoetzer@ngkvs.co.za


AMPTENARE PENSIOENFONDS
Die Amptenare Pensioenfonds word deur 'n Raad van Trustees geadministreer volgens die voorskifte van die Relgement vir die Amptenare Pensioenfonds. Die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning is ampshalwe die Hoofbeampte van die Amptenare Pensioenfonds.

Kontakpersoon:
Lisma Liebenberg
Tel: 051 406 6711
Faks: 086 502 0819
daf@ngkvs.co.za


PRORATAS
Proratas is 'n verpligting van gemeentes om sinodale werksaamhede te befonds, soos bepaal deur die sinode volgens die Reglement vir Kerklike fondse in die Kerkorde, en moet sonder versuim oorbetaal word aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning.

Inbetaling van Sinodale Prorata

Kontakpersoon:
Celicia McLean
051 406 6700
cmclean@ngkvs.co.za


KOLLEKTES
Gemeentes hou spesiale kollektes soos van tyd tot tyd deur die Sinode bepaal en betaal gemelde spesiale kollektes sonder versuim aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuining.

Kontakpersoon:
Celicia McLean
Tel: 051 406 6700
Faks: 086 549 6214
cmclean@ngkvs.co.za


BAREND WESSELS GEDENKSENTRUM / MEENTHUISKOMPLEKS
Die Eenheid vir Ondersteuning behartig die verhuring, onderhoud en administrasie van die meenthuiskompleks. Daar is tweeslaapkamer (95 m2) en drieslaapkamer (136 m2) eenhede beskikbaar.

Kontakpersoon:
Tertius Botha
051 406 6700
tbotha@ngkvs.co.za

Kontakpersoon:
Christelle Smith
051 406 6700
kerkkantoor@ngkvs.co.za

Voltooi asseblief die vorm:

Naam
Van
Epos
* Gee 'n geldige e-pos adres
ID nommer
* Gee 'n geldige ID nommer. Slegs nommer, 13 nommers lank
Woonadres

Kontakpersoon:
Danielle Theron
Tel: 051 406 6714
Faks: 086 542 8955
studente@ngkvs.co.za

Die NG Kerk beskik oor sy eie kampterrein, Mooigenoeg. Dit is aan die noordekant van Bloemfontein geleë. Hierdie terrein kan deur groepe gebruik word vir kampe/konferensies - 173 persone kan gehuisves word en twee groepe mense van ongeveer 70, kan gelyktydig geakkommodeer word. Daar is ook nou ses aparte toegeruste chalets (selfsorg).

Kliek hier om die brosjure af te laai

Kontakpersoon:
Christelle Smith
051 406 6700
kerkkantoor@ngkvs.co.za