Sinodale Kantoor

NAAM FUNKSIE KANTOORNOMMER
FAKS
E‐POS
EENHEID VIR VISIONERING:
Me Thea Bosman Kommunikasie / Moderamen (k) 051 406 6719
(f) 086 502 0821
kerkinfo@ngkvs.co.za
Dr Carin v Schalkwyk Skriba (Moderamen) (k) 051 406 6733 skriba@ngkvs.co.za
Ds Helgard Janse van Rensburg Voorsitter: Moderamen
Voorsitter (wnd): Moderamen
Voorsitter: Sinodale Taakspan Kerkorde (STK)
(k) 058 821 0112 helgardjvrensburg@vodamail.co.za
Ds AP v Zyl Voorsitter: Sinodale Taakspan vir Aktuele en Leerstellige Sake (STALS) (k) 058 303 3017 riaan.vanzyl@connix.co.za
EENHEID VIR ONDERSTEUNING:
Mnr Adriaan de Ruiter Direkteur (k) 051 406 6710
(f) 086 502 0809
reken@ngkvs.co.za
Me Lisma Liebenberg Sekretaresse (k) 051 406 6711
(f) 086 502 0819
daf@ngkvs.co.za
Me Sanet van Niekerk Skakelbord / Studente (k) 051 406 6700
(f) 086 621 4735
sanet@ngkvs.co.za
Me Christelle Smith Mooigenoegbesprekings/ Finansies (k) 051 406 6701
(f) 086 502 0814
kerkkantoor@ngkvs.co.za
Me Danielle Theron Studentebeurse / Lenings (k) 051 406 6714
(f) 086 542 8955
studente@ngkvs.co.za
Mnr Tertius Botha Medies / Finansies (k) 051 406 6723
(f) 086 502 0817
tbotha@ngkvs.co.za
Mnr Johan Coetzer Finansies / Pensioene (k) 051 406 6721
(f) 086 502 0820
jcoetzer@ngkvs.co.za
Me Celicia McLean Finansies (k) 051 406 6712
(f) 086 549 6214
cmclean@ngkvs.co.za
ARGIEF:
Me Christa Botes Argivaris (k) 051 406 6700
(f) 086 502 2565
inlig@ngkvs.co.za
Me Helena Smit Administrasie (k) 051 406 6700
(f) 086 531 7911
argief@ngkvs.co.za
EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS:
Dr Gideon vd Watt Uitvoerende Amptenaar (k) 051 406 6728
(f) 086 502 0810
missio@ngkvs.co.za
Me Karisma du Pisanie Uitvoerende Kantoorbestuurder (k) 051 406 6729
(f) 086 775 0975
missie@ngkvs.co.za
EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING:
Ds Barnard Steyn Direkteur (k) 051 406 6749
(f) 086 556 1705
bicsteyn@ngkvs.co.za
Me Joanie Theron Kantoorbestuurder (k) 051 406 6732
(f) 086 502 0818
gemeentes@ngkvs.co.za
Me Sonja Jansen Administratiewe Beampte (k) 051 406 6734
(f) 086 620 3741
kuratorium@ngkvs.co.za
ENGO:
Mnr Dewet Claassens Hoofdirekteur (k) 051 407 7223
(s) 083 304 8247
dewet@engo.co.za
Ds Willem Botha Asst-Hoofdirekteur (k) 051 407 7223
(s) 082 441 1867
dswjb@engo.co.za