Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld

Sinodale Kantoor

NAAM FUNKSIE KANTOORNOMMER
FAKS
E‐POS
VISIONERING:
Me Thea Bosman Beampte: Kommunikasie & Moderamen (k) 051 406 6719
(f) 086 609 2547
kerkinfo@ngkvs.co.za
Dr Carin van Schalkwyk Skriba (k) 051 406 6733
(s) 084 582 8002
skriba@ngkvs.co.za
ONDERSTEUNINGSDIENSTE:
Mnr Adriaan de Ruiter Direkteur (k) 051 406 6710
(f) 086 775 1201
reken@ngkvs.co.za
Me Lisma Liebenberg Sekretaresse (k) 051 406 6711
(f) 086 666 6809
daf@ngkvs.co.za
Me Sanet Annandale Skakelbord & Finansies: Kollektes/Rekonsiliasies (k) 051 406 6700
(f) 086 605 1051
sanet@ngkvs.co.za
Me Christelle Smith Mooigenoegbesprekings / Finansies & Studente (k) 051 406 6701
(f) 086 621 4735
kerkkantoor@ngkvs.co.za
Me Danielle van Heerden Studentebeurse en Lenings (k) 051 406 6714
(f) 086 828 1156
studente@ngkvs.co.za
Mnr Tertius Botha Medies & Finansies (k) 051 406 6723
(f) 086 879 7502
tbotha@ngkvs.co.za
Mnr Johan Coetzer Finansies & Pensioene (k) 051 406 6721
(f) 086 556 1897
jcoetzer@ngkvs.co.za
Me Celicia McLean Finansies: Proratas/Kollektes & Pensioene (k) 051 406 6712
(f) 086 549 6214
cmclean@ngkvs.co.za
ARGIEF:
Me Christa Botes Argiefbeampte (k) 051 406 6700
(f) 051 447 2145
inlig@ngkvs.co.za
Me Helena Smit Administratiewe beampte (k) 051 406 6700
(f) 086 531 7911
argief@ngkvs.co.za
BEDIENING: VENNOTE IN GETUIENIS:
Dr Gideon van der Watt Uitvoerende Amptenaar (k) 051 406 6728
(f) 086 775 0975
missio@ngkvs.co.za
Me Karisma du Pisanie Kantoorbestuurder (k) 051 406 6729
(f) 086 775 0975
missie@ngkvs.co.za
BEDIENINGSBEGELEIDING:
Ds Barnard Steyn Bedieningshoof (k) 051 406 6727
(f) 086 556 1705
bicsteyn@ngkvs.co.za
Me Lisma Liebenberg Sekretaresse (k) 051 406 6711
(f) 086 666 6809
daf@ngkvs.co.za
KURATORIUM/SEMINARIUM:
Dr Johan Nel Bestuurder (k) 051 406 6735
(f) 086 620 3741
seminarium@ngkvs.co.za
Me Joanie Theron Sekretaresse & Administratief (k) 051 406 6734
(f) 086 620 6741
kuratorium@ngkvs.co.za
BEDIENING: BARMHARTIGHEIDSDIENSTE (Engo):
Mnr De Wet Claassens Hoof Uitvoerende Direkteur (k) 051 407 7223
(s) 083 304 8247
dewet@engo.co.za
Me Ria Kleingeld Sekretaresse (k) 051 407 7223
(s) 083 304 8247
ria@engo.co.za